Tjänster

Laxborn Maskin & Service i Skurup arbetar med reparationer och service på både maskiner och fordon. Utför även en del legoarbeten och arbeten som kräver fräs- och svarvmaskin.

  • Reparation och service av lantbruksmaskiner
  • Reparation och service av industrimaskiner
  • Reparation och service av tryckerimaskiner
  • Svetsning
  • Plåtbockning
  • Legojobb
  • Pressning av hydraulslangar

Välkommen att ta kontakt med mig för prisuppgifter och för mer information.

    Kontakt